DÂNG LÊN ANH LINH CÁC VỊ VUA MẠC

DÂNG LÊN ANH LINH CÁC VỊ VUA MẠC

Ngày 15 tháng 9 năm 2019, Tại nhà GS Mạc Đường, dưới sự có mặt của ông Hoàng Xuân Duyệt, anh Mạc Xuân Dũng và anh Mai Quốc Lương, GS đã trao cho đại diên của Trung Tâm Thờ Cúng tộc Mạc  ba quyển sách để đặt lên bàn thờ Mạc Thái Tổ tại Trung Tâm  làm tư tưởng chỉ đạo cho tộc Mạc Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

          XIN GIỚI THIỆU BA QUYỂN SÁCH:

          1./ SƯU BIÊN GIỚI THIỆU VỀ HỌ MẠC

          Được viết dưới sự chỉ đạo nội dung của thường trực Ban liên lạc họ Mạc gồm Trưởng ban: GS.TS Mạc Đường, các Phó ban: Mạc Xuân Kỷ, Vũ Chí Kiên, Mạc Như Trang, ông Mạc Xuân Kỷ làm chủ biên và các biên tập viên ông Vũ Văn Dưỡng, Mạc Xuân Hoàng, Mạc Văn Vượng. Quyển sách được Nhà Xuất Bản Lao Động xuất bản vào quý IV năm 2011.

          2./ĐẤT VÀ NGƯỜI THÔN LONG ĐỘNG NƠI PHÁT TÍCH DÒNG HỌ MẠC

          Do ông Xuân Kỷ (Đoàn Văn Kỷ) chủ biên, xuất bản năm 2012. Nội dung biên tập sâu sắc về tư liệu lịch sử đất và người thôn Long Động từ trước năm 1945 đến năm 2010.

          Lời Giới Thiệu của Chủ Tịch HĐMT TP.Hồ Chí Minh GS.TS Mạc Đường,

          3./GÓP PHẦN ĐỔI MỚI QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ VƯƠNG TRIỀU MẠC.

          Do nhà Xuất Bản Trẻ xuất bản tháng 12 năm 2005. Nội dung tập hợp các công trình nghiên cứu về nhà Mạc trong đó có các gia phả dòng họ Mạc.

          Lời giới thiệu của Nhà Nghiên Cứu Trần Bạch Đằng.

THÀNH TÂM KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH CÁC VỊ VUA MẠC

Leave Comments

0918048350
0918048350