KHU THÁI MIẾU (HẢI DƯƠNG)

ĐIỆN SÙNG ĐỨC

 Thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

  • NƠI THỜ THỦY TỔ TRẠNG NGUYÊN MẠC HIỂN TÍCH (TRIỀU LÍ 1086 -?)
  • Lễ Thánh Kị Nhật: 15/11 Âm lịch hàng năm
  • ĐỀN THỜ-LĂNG MỘ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC ĐĨNH CHI (1272-1346)
  • Lễ Kị Nhật: 10/2 Âm lịch

Leave Comments

0918048350
0918048350