KHU TƯỞNG NIỆM VƯƠNG TRIỀU MẠC (HẢI PHÒNG)

 Làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan – huyện Kiến Thụy – Thành phố Hải Phòng

  • KHU TƯỞNG NIỆM CÁC VUA NHÀ MẠC VÀ TỪ ĐƯỜNG CHI HỌ MẠC CỔ TRAI THỜ PHỤNG 12 ĐỜI VUA NHÀ MẠC
  • Lễ Kị Nhật: 22/8 và 15/6 Âm lịch hàng năm

Leave Comments

0918048350
0918048350