Chuyên mục: CÁC NƠI THỜ MẠC TỘC

  • KHU THÁI MIẾU (HẢI DƯƠNG)

    ĐIỆN SÙNG ĐỨC  Thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. NƠI THỜ THỦY TỔ TRẠNG NGUYÊN MẠC HIỂN TÍCH (TRIỀU LÍ 1086 -?) Lễ Thánh Kị Nhật: 15/11 Âm lịch hàng năm ĐỀN THỜ-LĂNG MỘ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC ĐĨNH CHI (1272-1346) Lễ Kị Nhật: 10/2 Âm lịch
    Xem thêm
  • TỪ ĐƯỜNG HỌ MẠC (HẢI PHÒNG)

     Thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. NƠI THỜ THỦY TỔ TRẠNG NGUYÊN MẠC HIỂN TÍCH (TRIỀU LÍ 1086 -?) Lễ Thánh Kị Nhật: 15/11 Âm lịch hàng năm ĐỀN THỜ-LĂNG MỘ LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN MẠC ĐĨNH CHI (1272-1346) Lễ Kị Nhật: 10/2 Âm lịch
    Xem thêm
0918048350
0918048350