ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN SÙNG ĐỨC 15/11 NHÂM DẦN

ĐẠI LỄ CẦU SIÊU, ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN SÙNG ĐỨC & ĐẠI LỄ CÚNG GIỖ THỦY TỔ HỒNG PHÚC ĐẠI VƯƠNG MẠC HIỂN TÍCH
“Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 08/12/2022 (Tức ngày 12/11 âm lịch Nhâm Dần đến ngày 15/11 âm lịch Nhâm Dần), HĐMT Việt Nam, HĐMT tỉnh Hải Dương, Ban QL Di tích Đền Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại Lễ Cầu Siêu, Đại Lễ Khánh Thành Điện Sùng Đức và Đại Lễ Cúng Giỗ Thủy Tổ Hồng Phúc Đại Vương Mạc Hiển Tích tại thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã thành công tốt đẹp.”

Leave Comments

0918048350
0918048350