Đêm Hội Doanh Nhân Mạc Tộc

“Đêm Hội Doanh Nhân” do Hội Đồng Mạc Tộc TP.HCM tổ chức nhân ngày “Doanh Nhân Việt Nam” 13/10/2022 nhằm kết nối các thế hệ Doanh Nhân họ Mạc với nhau.
Xây dựng, tạo ra một lớp trẻ mới giỏi kinh doanh, giúp đỡ mọi người, để Mạc Tộc TP.HCM trong tương lai phát triển hơn và thành công hơn.

Leave Comments

0918048350
0918048350