Họ Mạc, Nhà Mạc trong lịch sử

Thông tin tóm tắt

HỌ MẠC VÀ VƯƠNG TRIỀU MẠC Ở VIỆT NAM

  1. DÒNG HỌ MẠC

Thủy tổ họ Mạc:  MẠC HIỂN TÍCH, đệ nhất giáp tiến sĩ, danh nhân đời Lý chưa rõ năm sinh, năm mất, quê ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Viễn tổ họ MạcMẠC ĐĨNH CHI, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên (1272-1346), nhà ngoại giao nổi tiếng thời Trần Anh Tông, quê ở thông Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thái tổ Vương triều Mạc: MẠC ĐĂNG DUNG (1483-1541), nhân quốc công vũ xuyên hầu lập ra vương triều Mạc (1483-1541), quê ở làng Cổ Trai huyện Nghi Dương, nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Tiền hiền khai trấn quốc công Mạc tộc Tây Nam Bộ: MẠC CỬU (1655-1736), người khai phá đất Hà Tiên, Tổng trấn Hà Tiên (1714) của Chúa Nguyễn Phúc Chu, quê quán từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

  1. VƯƠNG TRIỀU MẠC

Lãnh thổ và lãnh hải Vương triều Mạc từ Bắc Bộ đến phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

III.         CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

  1. Thời kỳ Thăng Long (1527-1592) = 65 năm.
  2. Thời kỳ Cao Bằng (1592-1683) = 91 năm.
  3. Thời kỳ hậu Cao Bằng (1683-1769) = 86 năm.

Tổng cộng      242 năm tồn tại

5 ĐỜI VUA XÂY DỰNG THỦ ĐÔ THĂNG LONG

  1. Thái tổ nhân minh cao hoàng đế Mạc Đăng Dung (1483-1541).
  2. Thái tông khâm triết văn hoàng đế Mạc Đăng Doanh (?-1540).
  3. Hiến tông Mạc Phúc Hải hoàng đế (?-1546)
  4. Tuyên tông Anh Nghi hoàng đế Mạc Phúc Nguyên (1540-1564).
  5. Mục tông Hồng Minh hoàng đế Mạc Mậu Hợp (1563-1593)

____________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2017

Hội đồng Mạc tộc TP. Hồ Chí Minh

Người biên soạn

GS Mạc Đường

Leave Comments

0918048350
0918048350