Lễ khánh thành trùng tu tôn tạo nhà thờ họ Hoàng Trần gốc Mạc tại xã Đặng Sơn

Địa điểm nhà thờ Hoàng Trần: Xã Đăng sơn huyện Đô lương , Nghệ an . Nơi đây gồm cụm Di tích Quốc gia Nhà thờ họ Hoàng Trần Phó quốc Vương Mạc Đăng Lượng và các tôn thần là con cháu Ngài là con trai Mạc đăng Kì Đoan túc tôn thần và Cháu Hoàng Đăng Ích Quả nghị tướng quán , Binh nhung Đại tướng Thượng Đẳng thần và Đền Tiên Đô cũng thờ phụng 3 ngài Bản cảnh Thành Hoàng ; Mạc Đăng Lượng, Hoàng Đăng Ích, Hoành Bá Kỳ tức ( Mạc đăng Kỳ) là các thần bậc Thượng đẳng, ngoài ra trong khu Đền còn thờ Hậu Thần Hoàng Phúc Thành và 2 tổ tỷ…

Lễ khánh thành trùng tu tôn tạo nhà thờ họ Hoàng Trần gốc Mạc tại xã Đặng Sơn

 

Leave Comments

0918048350
0918048350