Trình vào chức vụ Chủ Tịch Mạc Tộc TP-HCM

 

 THÔNG TIN: Tân Chủ Tịch Mạc Tộc TP-HCM

Ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần ( DL 10/09/2022)

Tại Trung Tâm Thờ Cúng Mạc Tộc số 159/13 đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Đã tổ chức buổi cúng trình tiên tổ họ Mạc:

Thủy tổ, Viễn Tổ, Thái Tổ, Thái Hoàng Thái Hoàng

 

Trình vào chức vụ Chủ Tịch Mạc Tộc TP-HCM

Ông Mạc Văn Tuyết , Theo quyết định số:  216/QĐ/HĐMTVN

              Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2022 do Hội Đồng  Mạc Tộc Việt Nam,

Chủ tịch  Thái Mạc Khắc Việt Ký

 

Dâng hương tiến lễ:

Hoa nghi, Hương đăng, Đẳng vật, tạp bàn.

Trình :

Hậu duệ  Mạc tộc Là Mạc Văn Tuyết

Vào chức vụ Chủ tịch Mạc Tộc TP-HCM

Ông Tuyết hứa sẽ giữ gìn và phát huy công sức của bao tiền nhân Mạc tộc TP-HCM đi trước đã xây dựng từ thời :

             1./ Ban liên lạc tộc Mạc từ 1995-2012

2./ Nhiệm kỳ I từ  2012-2015

3./Nhiệm kỳ II  từ 2016-2020

4./Nhiệm kỳ III từ 2020-2025

( trích bài khấn trình vào chức vụ Chủ Tịch  Mạc tộc TP-HCM)

 

Ông Mạc Văn Tuyết khấu đầu bái lạy:

Xin nguyện trước anh linh: Thủy Tổ, Viễn Tổ, Thái tổ, Thái Hoàng Thái Hậu:

Tôi nguyện toàn tâm toàn ý điều hành Mạc tộc TP-HCM ngày một phát triển, theo gương các bậc tiền nhân đi trước.

         (Đính kèm quyết định số  216/QĐ/HĐMTVN)

                                     Và hình ảnh buổi lễ.             

 

Leave Comments

0918048350
0918048350